NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje!

Susisiekite su mumis +370 632 51053 arba klientai@bonideco.com

LV     Pagalba     Kontaktai     Apie mus

Atsiliepimų skelbimo taisyklės

Šių Taisyklių tikslas – reglamentuoti atsiliepimų (joms skirtų nuotraukų) apie prekes, įsigytas MB „Bonideco” svetainėje https://bonideco.com/, skelbimo procesą.

  1. Skelbiami atsiliepimai, klausimai, atsakymai ir komentarai turi būti susiję su atitinkamomis prekėmis.
  2. Neskelbkite turinio, kuris sudarytų ar kuriame būtų bet kokios nusikalstamos veikos požymių.
  3. Neskelbkite turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiantis, persekiojantis, grasinantis, kurstantis nesantaiką ar smurtą. Pavyzdžiui, neskelbkite tikrovės neatitinkančių duomenų, nevartokite nusistovėjusioms socialinėms normoms prieštaraujančios kalbos ir nereikškite neapykantos arba netolerancijos,  neskelbkite turinio, kuris būtų paremtas rasės, tautybės, lyties, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus, neįgalumo, kilmės, socialinės padėties, įsitikimų, pažiūrų, priklausymo politinėms partijoms ar organizacijoms pagrindu, bei neskatinkite smurto bet kurių asmenų ar asmenų grupių atžvilgiu.
  4. Neskelbkite turinio, kuris yra nepadorus, pornografinio pobūdžio ar kuriame yra nuogumo ar seksualinių vaizdų.
  5. Neskelbkite turinio, kuris pažeidžia ar gali pažeisti trečiųjų asmenų asmenines turtines ir neturtines teises. Pavyzdžiui, neskelbkite tretiesiems asmenims priklausančių nuotraukų ar bet kokios kitos intelektinę nuosavybę sudarančios informacijos.
  6. Neskelbkite turinio, kuris pažeistų kitų asmenų privatumą ir neskleiskite bet kokių asmens duomenų, įskaitant bet neapsiribojant, kitų asmenų telefonų numerių, elektroninio pašto adresų, pašto adresų ar bet kokios kitos asmeninės informacijos, asmens (įskaitant, nepilnamečius asmenis) atvaizdo.
  7. Neskelbkite reklaminio turinio arba turinio su nuorodomis į bet kokias trečiųjų šalių svetaines. Taip pat draudžiama reklamuoti ar prašyti bet kurio vartotojo pirkti ar parduoti Jūsų ar trečiųjų šalių prekes ar paslaugas.
  8. Neskelbkite turinio, kuris skatina ar palaiko pavojingą bei netinkamą naudojimąsi preke.

Vartotojas, paskelbęs Bonideco.com atsiliepimą, atsakymą, komentarą ar kitokio pobūdžio informaciją visais atvejais yra laikomas tokios informacijos savininku ir yra pilnai atsakingas už šių duomenų teisingumą bei teisėtą naudojimą. Bonideco.com neprisiima jokios atsakomybės už tai, jog vartotojo paskelbtas turinys gali pažeisti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

Vartotojas, pateikdamas komentarą, atsiliepimą, pastabas, žinutes, idėjas, pasiūlymus ar kitokio pobūdžio turinį patvirtina, jog suteikia Bonideco.com teisę (neišimtinę licenciją, jeigu skelbiamo turinio naudojimui reikalinga licencija) skelbti, viešinti, koreguoti, kopijuoti, atgaminti ar bet kokia kita forma naudoti vartotojo pateiktą turinį.