NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje!

Susisiekite su mumis +370 632 51053 arba klientai@bonideco.com

LV     Pagalba     Kontaktai     Apie mus

Pirkėjo teisės

(1 p.) Bendros nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.bonideco.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Bonideco“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje turi teisę:

  • visi veiksnūs fiziniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka,
  • visi juridiniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, registruoti Lietuvos Respublikoje,
  • nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai iki aštuoniolikos metų tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nepriklausomai nuo to ar jie disponuoja savo asmeninėmis lėšomis.

(2 p.) Atsiskaitymo etapas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.bonideco.com duomenų bazėje.

(3 p.) Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė išliko kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir vartojimo savybės.
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

(4 p.) Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, „Montonio“ sistemos pagalba.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.4 Pirkėjas išpakavęs ir pastebėjas prekių pažeidimus/trūkumus nedelstamas turi pranešti pardavėjui.

(5 p.) Atsakomybė

5.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
5.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 15 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.
5.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
5.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.